Impressum a autorské práva

Navigation aller Website-Bereiche

Imprint

Impressum a autorské práva

Internetová stránka www.materna.com/SK je prevádzkovaná spoločnosťou

Materna Information & Communications SE
Voßkuhle 37
44141 Dortmund
Nemecká spolková republika

Tel.: +49 231 5599-00
E-Mail: marketing@materna.group

Okresný súd Dortmund
IČO: HRB 30301
DIČ: DE 124 904 070

Oprávnení zastupovaním: Martin Wibbe (CEO), Michael Hagedorn, Dr. René Rüdinger, Uwe Scariot

Predseda dozornej rady: Dr. Winfried Materna

© 2022 Materna Information & Communications SE

Zodpovednosť

Tieto webové stránky boli pripravené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné poskytnúť žiadnu záruku na bezchybovosť a správnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škodu, ktorá vyplýva z priameho alebo nepriameho používania týchto webových stránok je vylúčená, pokiaľ nebola založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Ak sa tieto webové stránky odkazujú na webové stránky prevádzkované tretími stranami, Materna nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Upozornenie na autorské práva

Použité názvy produktov sú ochranné známky príslušných výrobcov.

Niektoré obrázky použité na tejto webovej stránke sú získané z obrázkových služieb. Autorské práva k týmto fotografiám vlastnia príslušní fotografi. Podrobné informácie o použitých obrázkoch nájdete v našom zozname zdrojov obrázkov.