Impressum a autorské práva

Navigation aller Website-Bereiche

Imprint

Impressum a autorské práva

Internetová stránka www.materna.com/SK je prevádzkovaná spoločnosťou

Materna Information & Communications SE
Robert-Schuman-Straße 20
44263 Dortmund
Nemecká spolková republika

Tel.: +49 231 5599-00
E-Mail: marketing@materna.group

Okresný súd Dortmund
IČO: HRB 30301
DIČ: DE 124 904 070

Oprávnení zastupovaním: Michael Hagedorn (Predseda predstavenstva), Dr. René Rüdinger, Uwe Scariot

Predseda dozornej rady: Helmut an de Meulen

© 2024 Materna Information & Communications SE

Zodpovednosť

Tieto webové stránky boli pripravené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné poskytnúť žiadnu záruku na bezchybovosť a správnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škodu, ktorá vyplýva z priameho alebo nepriameho používania týchto webových stránok je vylúčená, pokiaľ nebola založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Ak sa tieto webové stránky odkazujú na webové stránky prevádzkované tretími stranami, Materna nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Upozornenie na autorské práva

Použité názvy produktov sú ochranné známky príslušných výrobcov.

Niektoré obrázky použité na tejto webovej stránke sú získané z obrázkových služieb. Autorské práva k týmto fotografiám vlastnia príslušní fotografi. Podrobné informácie o použitých obrázkoch nájdete v našom zozname zdrojov obrázkov.